top of page

בית הספר שְׁדֵמָה 

בית ספר שדמה הוקם בשנת 2018 כמסלול בבית הספר "בגין".
בשנת 2020 הפך המסלול לבית ספר ממלכתי עצמאי -
בית הספר האנתרופוסופי "שדמה". כיום ממוקם בית הספר בכפר גבירול בסמוך לבית הספר בגין.

בשנה"ל תשפ"ד תלמדנה בביה"ס שש כיתות:

- כיתה א' חדשה       - כיתה ב' אלון       -כיתה ג' רימון        
- כיתה ד' תאנה         - כיתה ה' שקד     - כיתה ו' שקמה

20210912_181054.jpg

על פי השקפתנו כבית ספר ולדורף (אנתרופוסופי) ממלכתי, הילד/ה הוא אדם מתפתח. לכן בכל שלב התפתחותי אנו צריכים להעניק לו את "המזון" ההתפתחותי שהוא זקוק לו באותו השלב.

שיטות הלימוד, תכניות הלימודים ואמצעי ההוראה שלנו- כולם מבוססים על הבנת הילד/ה בשלמותו על פי שלבי התפתחותו ועל ראייתו כילד/ה  ולא כ"מבוגר קטן".


לפי השקפתנו הפדגוגית, על הילדה והילד ללמוד למידה רב- ערוצית, מתוך פיתוח של יכולות ומיומנויות רבות ומגוונות.
אנו מאמינים כי בגיל בית הספר היסודי, החוויה הרגשית- אמנותית היא השער שדרכו אפשר לתמוך בהתפתחות הילד/ה ולעבוד עמו בטבעיות ובאופן הרמוני. כמו כן, הילד/ה זקוק מאוד לפעילות ספורטיבית ולטיפוח המוטוריקה.


אנו מאמינים כי בדרך הזאת, תלמידינו גדלים להיות בוגרים עצמאיים, יצירתיים, סקרניים; בוגרים בעלי יכולת ללמידה וחקר עצמאיים ולעשייה בריאה, חיובית ובונה, בחברה ובחייהם הפרטיים, מתוך הישענות על בסיס פנימי עשיר ורחב.

תפיסה חינוכית של בית ספרנו

צוות החינוך בבית הספר שדמה מאמין בחינוך ולדורף (החינוך האנתרופוסופי), שואף לממש בו את עבודתו החינוכית ורואה בה שליחות. הצוות כולו שותף לתפיסה זו וחותר להשתלבוּת ולהתערוּת מלאות בתוך מערכת החינוך הממלכתית בישראל, מתוך טיפוח חינוך ולדורף והעמקה מתמשכת בו.
כלל צוות בית הספר שותף מלא בהובלתו ובביסוסו.
אנו שואפים  להמשיך ולקיים שותפות מלאה זו, כך שכל מורה י/תמשיך בעשייתו/ה מתוך תחושת אחריות מלאה לבית ספרנו, כשכולנו מבקשים לתרום להתפתחות בית הספר מכישוריהם  ומייחודיותם ולהעניק את חינוך ולדורף לכל תלמידינו.
 
תכנית הלימודים של בית ספרנו עוקבת אחר תכניות הלימודים של משרד החינוך ותואמת לה בכל תחומי הלימודים, עם שינויים, תוספות והתאמות שמתבקשים על פי גישת חינוך ולדורף. בשנות בית הספר היסודי, חינוך ולדורף מדגיש את ההתפתחות המוטורית-נפשית-רגשית של הילדים/ות.
לשם כך, לפי גישת חינוך ולדורף, הילד/ה זקוק לעשייה אמנותית רבה ומלאת חיים, לתנועה ולעבודה ולמידה רב-ערוציות. לכן בעבודתנו עם התלמידים אנו שמים דגש מיוחד על למידה מתוך כוחות הדמיון, המשחק, העשייה, הדיבור, המוסיקליות, היצירתיות, התנועתיות והאמנותיות.
כל העשייה בחינוך ולדורף – בכל השיעורים ובכל הפעילויות – מכוונת מצד אחד להתפתחותו האינדיווידואלית של הילד/ה, ומצד שני – לטיפוח של יכולותיו הבין-אישיות והרגשיות ושל מיומנויותיו החברתיות. אנו שואפים כי כל המיומנויות שטופחו בשנות בית הספר – מיומנויות למידה, מיומנויות חברתיות, מיומנויות עבודה ועוד – יעזרו לו/ לה לממש במלואה את האינדיווידואליות שלו כפרט ולהיות חבר/ה מועיל וחיובי בחברה.
 
אנו מאמינים כי נכון להקיף את הילדים במעטפת שלמה, הרמונית ומחוברת. לכן, בין השאר, ההורים הם חלק בלתי נפרד מהעשייה הבית ספרית. אנו שואפים כי השיח בין ההורים למורים יתקיים תמיד מתוך הקשבה זה לזה, מתוך כבוד ועניין הדדי בזולת - ברעיונותיו, בצרכיו ובמצוקותיו - ומתוך אמון מלא, הסכמה והבנה של כל הנוגעים בדבר כי מנדט החינוך ומנדט ניהול בית הספר מצויים בידי צוות החינוך של בית הספר.
 
אנו שואפים לבנות סביב בית הספר קהילה הרואה בחזונה מפגש עם "העולם" – הקהילה, החברה הישראלית, התרבות הישראלית על כל גווניה - והשתלבות בהן.  אנו שואפים להפריה הדדית – אנו מבקשים לתרום כמיטב יכולתנו לקהילה ולחברה, ובו בזמן ללמוד, להכיר ולקבל השראה ותמיכה.

WhatsApp Image 2020-11-20 at 16.14.52 (1

דרכי ההוראה והלמידה שלנו 

לפי משנתנו הפדגוגית, בבית הספר היסודי, הילדות והילדים צריכים ללמוד ולהתחנך באמצעות האמנויות ובאמצעות התנועה והספורט – מוסיקה, ציור, אוריתמיה (תנועה), פעילויות ספורט רבות, מלאכות יד, דרמה, סיפורת; ובעיקר מתוך חדוות העשייה והיצירה.
כל אלה נעשים במסגרת חינוכית מאורגנת וברורה, השמה דגש על הכבוד ההדדי ועל פיתוח המיומנויות החברתיות.
בכיתותינו נעשית פעילות אמנותית מתמשכת, לאורך היום ולאורך השנה, בהתאמה לשכבת הגיל: הילדים והילדות שרים, מנגנים, רצים, מדלגים, מדקלמים, רוקדים, מציירים, מטיילים, רושמים, מציגים הצגות, מפסלים ועובדים בעץ. תוך כדי כך גם לומדים את כל לימודי הליבה וגם לימודים נוספים (כגון שפה זרה שנייה, ריקוד, נגינה ועוד).
כיתותינו מרבות לצאת לסיורים, מסעות וטיולים בטבע, כחלק מהטיפוח של אהבת הארץ והקשר אל הטבע, וכדי להכיר מקרוב את הגיאוגרפיה והטופוגרפיה של ארצנו, את הצמחייה ואת החי, ולפתח את מיומנויות השדה של תלמידינו ואת יכולותיהם הספורטיביות.

היחודיות של בית ספרנו

הייחודיות של בית ספרנו מתבטאת בעיקר בעיתוי ובדרכים הפדגוגיות שבהם נלמדים הדברים.

אנו מלמדים את כל התכנים שמשרד החינוך מכתיב לבתי הספר הממלכתיים, וכאמור מוסיפים עליהם עוד לימודים ייחודיים.

בבית ספרנו מציינים את כל חגי ישראל ואת כל מועדי ישראל- בדרכים המתאימות לכל שכבת גיל. כבית ספר ולדורף, כל עבודתנו החינוכית נעשית בפיקוח משרד החינוך ובאישורו. 

bottom of page