top of page
_File_010_.jpeg

חזון העמותה

עמותת ראם תומכת בקיומן של מסגרות חינוך ולדורף בעיר רחובות. 

העמותה מורכבת מקהילת הורים אשר בחרו להעניק חינוך ולדורף לילדיהם ולהעמיד את החינוך בראש סדר העדיפויות המשפחתי ולשם כך התאגדו סביב המסגרות החינוכיות של העמותה.

 

כיום מעניקה העמותה מענה להורים המבקשים חינוך ולדורף לילדים מגילאי 2.9 ועד גילאי ביה"ס ושואפת להרחיב את המענה, עם צמיחת בית ספר שדמה, עד לגילאי התיכון.  העמותה מבקשת להמשיך ולקיים את המסגרות החינוכיות שלה כמסגרות ולדורף איכותיות אשר מובלות ע"י אנשי חינוך איכותיים בעלי הכשרת ולדורף.

 

העמותה שואפת לקיים חיי קהילה ענפים סביב המסגרות החינוכיות השונות ורואה בקיומם המשך ישיר לדרך החינוכית אותה בחרו הורי הקהילה לילדיהם. העמותה מייחסת חשיבות רבה לחיזוק הקשר בין המסגרות החינוכיות לבית, ולשם כך העמותה מציעה להורי הקהילה תכניות העמקה והעשרה במגוון תחומים הנוגעים לחינוך ולדורף באמצעות הרצאות וסדנאות שונות.

מבנה אירגוני

חברי העמותה הינם הורי הילדים המתחנכים במסגרות החינוכיות של העמותה. 

ועד העמותה מורכב מהורים מתנדבים שנבחרו באסיפה הכללית של העמותה. הועד נושא באחריות המשפטית והכלכלית לניהולה התקין


מנכ"לית העמותה אשר תפקידה הינו ניהול העמותה ממבט-על: טיפוח הקשר עם ההורים והצוות, תכנון ובניה של עתיד העמותה ועבודה שוטפת עם הרשויות ושותפים לדרך ועוד.

 

מנהלת אדמיניסטרטיבית אשר נושאת באחריות על ניהולה השוטף של העמותה תוך הקפדה על ניהול תקין בהתאם לדרישות רשם העמותות, רכש ועבודה מול ספקים ורשויות, ניהול כספים, רישוי גנים, רישום ועוד.
 

צוותי החינוך אמונים על ההובלה הפדגוגית של המסגרות השונות ומתווים יחדיו את דרכה החינוכית של העמותה.

_File_019_.jpeg
bottom of page